Uvjeti korištenja web stranice

Pravni-okvir

Uvod

Ovu internetsku stranicu uređuje tvrtka Varoš d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 57, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 82257161048. Informacije o tvrtki Varoš d.o.o., tvrtkama povezanima s tvrtkom Varoš d.o.o. i trećima dostupne na internetskoj stranici prikupljene su s dužnom pažnjom. Varoš d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Pristupom na ovu web stranicu bez ograničenja i pogovora prihvaćate ove Uvjete korištenja internetske stranice koje možete pregledavati ili ispisati.

Autorsko pravo

Naše su internetske stranice (sadržaj, struktura) zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke Varoš d.o.o. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika ili bilo kakvo drugo iskorištavanje ili dijeljenje, potrebna je prethodna pisana suglasnost tvrtke Varoš d.o.o.

Prava distribucije i umnažanja ima isključivo Varoš d.o.o.

Sadržaj na web stranicama tvrtke Varoš d.o.o. zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki Varoš d.o.o., ili joj je ustupljeno, a u vlasništvu je trećih osoba. Varoš d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke Varoš d.o.o. ili u vlasništvu trećih osoba, a Varoš d.o.o. je nositelj licence. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Potrebno je zatražiti i dobiti pismenu dozvolu za umnožavanje. Svaka povreda istih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica te će Varoš d.o.o. materijalno i krivično goniti takvog počinitelja.

Osim ako je drugačije naznačeno, sva autorska prava za produkciju www.varos.hr (uključujući, ali ne i ograničavajući se samo na tekstove, audio i video snimke, fotografije, grafike i software), vlasništvo je tvrtke Varoš d.o.o. ili joj je dano pravo na korištenje.

Svaka preinaka, kopiranje ili preuzimanje dijelova sadržaja s web stranice www.varos.hr u neki drugi medij, bilo u tisku ili elektroničkoj formi, izričito je zabranjeno, osim uz pismeno odobrenje tvrtke Varoš d.o.o. U tom slučaju, tvrtka Varoš d.o.o. treba biti navedena kao vlasnik materijala koji se ne smije preprodavati niti mijenjati bez naše dozvole.

Fotografije za tisak koje su u vlasništvu tvrtke Varoš d.o.o. mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Ukoliko se fotografije za tisak koje su u vlasništvu tvrtke Varoš d.o.o. umnažaju i/ili elektronički mijenjaju u uredničke svrhe, moraju nositi sljedeću oznaku autorskog prava „© [godina] Varoš d.o.o. Sva prava pridržana.”. Ponovni ispis je besplatan, ali tvrtka Varoš d.o.o. zahtijeva presliku za svoju evidenciju.

Zaštitni znakovi

Logotip tvrtke Varoš d.o.o. na ovim stranicama registrirani je zaštitni znak tvrtke Varoš d.o.o., njezinih podružnica, predstavništava ili davatelja licence. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovog zaštitnog znaka izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili zakona o nelojalnoj konkurenciji.

Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih strana

a. Ove internetske stranice sadrže poveznice na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat tvrtki Varoš d.o.o. Varoš d.o.o. samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.

b. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem poveznica na stranicama tvrtke Varoš d.o.o. i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.

c. Varoš d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem poveznice.

d. U slučaju narudžbe ili druge pravne izjave vezane za neki posao sklapa se ugovor isključivo između korisnika i vlasnika dotične internetske stranice ili strane koja nudi ili tamo predstavljene osobe, ali ni pod kojim uvjetima između tvrtke Varoš d.o.o. i korisnika. Molimo pročitajte opće uvjete poslovanja dotičnog dobavljača na internetskoj stranici kojoj pristupate putem poveznice.

e. Ovo odricanje od odgovornosti vrijedi za sve poveznice koje se prikazuju na internetskoj stranici tvrtke Varoš d.o.o. te za sav sadržaj internetskih stranica na koje je korisnik usmjeren putem takvih poveznica.

Jamstva i uskraćivanje prava

Materijal na ovoj internet lokaciji na raspolaganju je bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove internet lokacije na svoju vlastitu odgovornost. Varoš d.o.o. ne jamči da će ova internet lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Varoš d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove internet lokacije, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Nadalje, Varoš d.o.o. ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, postupaka ovdje prikazanih, te ne jamči da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.

Varoš d.o.o. ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama i te materijale treba uzeti takvima kakvi jesu, te se Varoš d.o.o. ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizaći iz drugačijeg tumačenja materijala na internet stranicama.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internet stranice, izrijekom prihvaćaju izvršiti naknadu tvrtki Varoš d.o.o. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Točnost podataka

Svi podaci sadržani na internet stranicama www.varos.hr ne moraju biti u cijelosti potpuni niti ispravni. Varoš d.o.o. ne jamči potpunu točnost niti cjelovitost objavljenih podataka. U rijetkom slučaju pogreške Varoš d.o.o. će istu nastojati ispraviti u svom ažuriranju sadržaja internet stranica. Točnost podataka objavljenih na internet stranicama najviše ovisi o načinu iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima.

Svi sadržaji objavljeni na ovoj web stranici podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

U daljnjem tekstu pojašnjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste podaci koje je korisnik dostavio putem obrasca. Ukoliko se ne slažete sa sadržajem daljnjeg teksta, molimo da ni u kojem slučaju ne ostavljate svoje podatke na ovom webu. Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je uspostaviti kontakt s korisnikom kako bi se međusobno informirali o aktivnostima koje radimo. Sve dostavljene podatke od korisnika smijemo koristiti za potrebe informiranja, obavještavanja i promocije o proizvodima i aktivnostima koje provodimo. Korisnik je suglasan da mu na periodičkoj bazi šaljemo informacije o našim aktivnostima. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Ni u kojem slučaju nećemo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika trećim osobama. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.
Tvrtka Varoš d.o.o. redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne žele da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Imate dodatnih pitanja? Pošaljite nam upit i odgovorit ćemo Vam u kratkom roku.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.